niedziela, 27 lipca 2014

It's time for fun


The last few days I spent very active. Time devoted to cycling, rafting White Water, a water park, a barbecue and a shooting range. It was wonderful :-)

Ostatnie kilka dni spędziłam bardzo aktywnie. Czas poświęciłam na wyprawę rowerową, rafting w White Water, park wodny, barbecue i strzelnicę. Było cudownie :-) 

 
1 komentarz: